ENACTEST

Leercapsules voor leerkrachten van het hoger onderwijs en de beroepsopleiding om toekomstige professionals voor te bereiden op het testen en verbeteren van de softwareproductie

Het project

Mens en maatschappij zijn steeds meer afhankelijk van de kwaliteit van software, aangezien ons sociale en zakelijke leven gedigitaliseerd is. Testen is belangrijk voor de kwaliteit van software, maar als het niet goed gebeurt, kan het leiden tot problematische en foutieve applicaties. Dit heeft een merkbare impact op de samenleving, de economie en innovatie omdat software aan de basis ligt van digitale oplossingen en tools gerelateerd aan klimaatverandering, groene economie, demografie, digitalisering, artificiële intelligentie en de recente COVID-19 pandemie. Hoe? Dit heeft een merkbare impact op de samenleving, de economie en innovatie omdat software aan de basis ligt van digitale oplossingen en tools gerelateerd aan klimaatverandering, groene economie, demografie, digitalisering, artificiële intelligentie en de recente COVID-19 pandemie.

Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt: het onderwijs. Onze hypothese is dat het testen van software op de volgende 4 manieren in het hele computerwetenschappen-curriculum moet worden geïntegreerd:

– Het moet zo vroeg mogelijk gebeuren.

– Het moet naadloos en continu gebeuren als een inherent onderdeel van de programmeeropleiding, en niet als een afzonderlijke activiteit.

– Het moet rekening houden met de behoeften van de industrie.

Het moet gebaseerd zijn op de mentale modellen van testexperten en rekening houden met de leermodellen van leerlingen die rekening houden met de inherente complexiteit en intellectuele uitdagingen die testen met zich meebrengt.

Het consortium zal vroeg en naadloos lesmateriaal voor het aanleren van testen identificeren en ontwerpen dat is afgestemd op de behoeften van de industrie en dat ook rekening houdt met de leerbehoeften en -kenmerken van studenten, met als doel te analyseren of het haalbaar is deze te integreren en toe te passen in de curricula van de partners in het hoger en beroepsonderwijs en in het opleidingsproces van de KMO-partners, teneinde de leerprestaties van studenten te verbeteren en ook de opleidingsbehoeften van de industrie inzake testen te verminderen. Als eindresultaat zal dit de kennisoverdracht van testen tussen teams, universiteiten, professionals en beginnende ingenieurs verbeteren.

ideas to action

Concrete doelstellingen

1

Het identificeren van

de cognitieve modellen voor testen die door studenten en deskundigen worden gebruikt wanneer zij te maken krijgen met testen, specifiek voor het ontwerpen van testcases.

2

Het categoriseren van

de behoeften en pijnpunten van de industrie met betrekking tot technische en testvaardigheden om te bepalen welke onderwerpen en vaardigheden fundamenteel zijn om in academische curricula op te nemen.

3

Het ontwerpen

en ontwikkelen van nieuwe specifieke bite-sized testmaterialen (capsules) om deze zo vroeg en naadloos mogelijk in het onderwijs op te nemen. Deze houden rekening met de cognitieve modellen van leerlingen en tegelijkertijd met de behoeften van de industrie.

4

Het aantonen

evan de verbetering van de leerprestaties van het testen door de studenten en de verbetering van de kennisoverdracht in de industrie.

Nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de activiteiten en prestaties van ENACTEST?